Dětské tábory

Milí rodiče

Malá Antiochia je registrována jako zapsaný spolek od roku 2016, ale s pořádáním táborů máme více než dvacetileté zkušenosti.

Možná se s námi setkáváte poprvé, proto dovolte krátké představení. Naším hlavním cílem je pořádat křesťansky zaměřené tábory.Na těchto táborech se setkávají jak děti věřící, tak nevěřící. Je to obohacující pro všechny a není výjimkou, že vznikne pevné přátelství na mnoho let. Touto snahou navazujeme na odkaz společenství Antiochia (https://www.antiochia.cz), jež si zvolilo jako svou náplň vydávat svědectví o tom, jak žít víru v dnešní době.

Tábory jsou určeny dětem od 6 do 15 let.Starají se o ně zkušení a proškolení vedoucí, samozřejmostí je přítomnost zdravotníka i kuchařky. Na obsahovou náplň tábora, kvalifikovanost týmu vedoucích i na stravovací a ubytovací podmínky účastníků dohlíží revizní komise. Děti jsou na táborech pojištěné.

Ubytování je zajišťováno převážně na římskokatolických farách uvedeného místa (což lze vnímat jako takovou "zlatou střední cestu" mezi hotelem a stanem). Vedoucí se dětem věnují bez nároku na odměnu, což nám umožňuje udržet cenu na úrovni režijních nákladů.

Cena tábora zahrnuje stravování, pomůcky ke hrám a ubytování, odvíjí se od délky turnusu a s ohledem na cenu ubytování; cena konkrétního turnusu je uvedena v jeho popisu (viz níže), který sestavil hlavní vedoucí. Tyto částky se od sebe liší v závislosti na tom, jak on celkovou situaci vyhodnotil.

Pro děti členů z. s. Malá Antiochia poskytujeme slevu Kč 200,- na dítě. Přihlášku do z. s. si můžete vyžádat na níže uvedených kontaktech. Členství dále umožňuje aktivně se podílet na veškerém dění kolem námi pořádaných táborů a činnosti Sdružení. Další slevy na tábory poskytuje nepravidelně např. VZP nebo snad i další zdravotní pojišťovny, v neposlední řadě lze se také obrátit s žádostí na Úřad práce nebo příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení).

Cena tábora nezahrnuje dopravu účastníků na místo konání: dítě můžete přivézt sami, domluvit se s rodiči jiných dětí, v případě větší skupiny cestující hromadnou dopravou může děti (po vzájemné domluvě) doprovodit někdo z vedoucích.

Pokud Vaše děti účast na táboře láká a vy jim to chcete umožnit, neváhejte a odešlete předběžnou přihlášku. Do zprávy pro příjemce uveďte počet dětí, které chcete přihlásit, a svoji korespondenční adresu, aby Vám mohla být zaslána přihláška v papírové formě. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2019, Zálohu ve výši 500 Kč je třeba zaplatit do 20. června na účet č. 195 628 614 /0300 . Jako var. symbol uveďte rodné číslo dítěte (i za více dětí stačí zálohu poslat jednou složenkou). Pokud by se následně vyskytl problém s účastí dítěte, sdělte nám to, prosím, co nejdříve předsedovi z. s. Po 30. červnu bude záloha vrácena jen ve zvlášť odůvodněných případech (např. nemoc potvrzená lékařem). Přihlašujte děti včas, aby bylo možné vyřídit pojištění. S vystavením faktury pro zaměstnavatele obraťte se rovněž na níže uvedený kontakt.

Pokud Vaše dítě přesahuje danou věkovou kategorii vybraného tábora, jeho účast konzultujte s jednotlivými hlavními vedoucími zodpovědnými za konkrétní turnus; od nich pak také můžete očekávat v průběhu června informace ohledně nástupu, seznam potřebných věcí a další podrobnosti.

S pozdravem Pavel Jagoš, předseda z.s., email: jagos.pavel(a)tiscali.cz

Online přihláška na letní tábor

Přehled letních táborů 2019

ZACHRAŇ STŘEDOZEM! 

Věková kategorie: 7-12 let

7. - 13. 7. 2019 Potštát (u Hranic na Moravě) 

Toto je starý příběh, z doby kdy svět byl ještě jiný.

Nad Středozemí se stahují mračna. Zlo spřádá své plány na podrobení všech svobodných národů. Máš-li srdce statečné vydej se za nepoznaným. I ten nejmenší človíček může změnit chod budoucnosti. Přijde tvůj čas, budeš čelit samotnému zlu a porazíš ho. Buď se sjednotíte, nebo padnete. Přidáš se k nám?

Hlavní vedoucí: Kateřina Slováková + Jan Donoval

1500 Kč

PUTOVÁNÍ S TRPASLÍKY

Věková kategorie: děti do 13 let

POZOR! OMEZENÁ KAPACITA MAXIMÁLNĚ 12 DĚTÍ!!

8. - 13. 7. 2019 Svatá Maří (u Vimperka)

Ocitneme se v malebném prostředí Šumavy, nedaleko boubínského pralesa - což je ideální prostředí pro naši osvědčenou celotáborovou hru "Putování s trpaslíky". Poznáme, co má správný trpaslík vědět a ovládat. Kolem toho prožijeme četná dobrodružství; samozřejmě nesmí také chybět výlety, koupání či stezka odvahy. Pokud každý z aktérů tábora na správném místě "přiloží ruku k dílu", můžeme se zas o něco víc přiblížit k ideálům, po nichž prahne každé lidské srdce - a i když život není JENOM pohádka, hezké zážitky a pravá přátelství pomohou překonat období zkoušek a těžkostí.

Hlavní vedoucí: P. Pavel Jagoš 

1000 Kč

HLAS DIVOČINY

Věková kategorie: 9-14 let

18. - 27. 7. 2019 Rychnov na Moravě (u Moravské Třebové)

"Každé hledání začíná štěstím začátečníka a vždycky končí zkouškou dobyvatele." Čeká nás putování. Putovat budeme pouští i mezi nebezpečnými šelmami. Nástrah a překážek bude na cestě dost, ale cíl cesty za to stojí. S trochou štěstí na začátku a s odhodláním zkušeného poutníka jistě nalezneme vytoužený poklad. Jinými slovy - čeká nás parádní program, legrace a skvělá parta.

Hlavní vedoucí: Tereza Machová + P. Pavel Jagoš 

1400 Kč

MALÝ PRINC - PODIVUHODNÁ CESTA ZA STUDNÍ

Věková kategorie: 7 - 11 let

20. - 27. 7. 2019 Letohrad - Kunčice (okres Ústí nad Orlicí)

Na naší planetě existuje 111 králů, 387 princezen a také 164 princů... Putujte s námi do pohádky-nepohádky za princem, za malým princem. Na pouti vesmírem přichází ze vzdálené planetky až na naši Zemi, aby nám zjevil tajemství své podivuhodné životní pouti. Když budeme pozorní, dozvíme se o tajemství čistého srdce, opravdového přátelství, životní moudrosti, dobra a krásy... Prožij spolu s Malým princem nezapomenutelnou cestu.

Hlavní vedoucí: Jan Dostál + Michaela Palková 

(Na tábor je možné uplatnit sourozeneckou slevu 100 Kč) 

1400 Kč

CESTA NA OSTROV POKLADŮ

Věková kategorie: 7-15 let

26. 7. - 4. 8. 2019 Prasklice (okres Kroměříž)

Je tomu už více než třista let, kdy vody Atlantského oceánu brázdila obávaná korzárská galéra Esperanza, které velel nejobávanější korzár Vengador. Z dobových kronik je známo, že všechny uloupené poklady přivážela loď Esperanza na malý ostrov, kdesi uprostřed Atlantiku. Celých třista let se snaží spousta odvážných mořeplavců najít Ostrov pokladů, na kterém odpočívá obrovský Vengadorův poklad, ale zatím se to nikomu nepovedlo. Před sto lety byla objevena mapa, která údajně znázorňuje cestu k ostrovu Pokladů, ale kdo se podle této mapy vydal na cestu, už se nikdy zpět nevrátil. My vlastníme onu mapu, která by nás mohla dovést k Ostrovu pokladů. Proto jsme se rozhodli, že vypravíme celou flotilu lodí a vydáme se bájný ostrov hledat. Vyzýváme za tímto účelem všechny odvážné chlapce i dívky, kteří chtějí zažít opravdové dobrodružství, aby se přihlásili do posádek našich lodí. 

Hlavní vedoucí: Mgr. Jitka Obrová 

1800 Kč

PAVEL - DOBRODRUH VÍRY

Věková kategorie: děti do 13 let

4. - 13. 8. 2019 Vysoké nad Jizerou (okres Semily)

Na účastníky čeká překrásné prostředí Jizerských hor a do něj zasazený životní příběh apoštola Pavla: budeme jej provázet od jeho dětství, abychom pochopili, proč nenáviděl apoštoly a nově vzniklou církev; sám ovšem potom, když byl "zasažen Kristem", zažil to, čemu se říká obrácení. Budeme spoluprožívat jeho hrdinské skutky a svědectví víry až po mučednickou smrt. Součástí programu budou výlety, koupání... vše, co ke správnému táboru patří. 

Hlavní vedoucí: P. Pavel Jagoš + Milan Jánošík 

1800 Kč