Informace o táborech

Informace pro rodiče

Tábory jsou určeny dětem od 6 do 15 let. Starají se o ně zkušení a proškolení vedoucí, samozřejmostí je přítomnost zdravotníka i kuchařky. Na obsahovou náplň tábora, kvalifikovanost týmu vedoucích i na stravovací a ubytovací podmínky účastníků dohlíží revizní komise. Děti jsou na táborech pojištěné.

Ubytování je zajišťováno převážně na římskokatolických farách uvedeného místa. Vedoucí se dětem věnují bez nároku na odměnu, což nám umožňuje udržet cenu na úrovni režijních nákladů.

Cena tábora zahrnuje stravování, pomůcky ke hrám a ubytování, odvíjí se od délky turnusu a s ohledem na cenu ubytování; cena konkrétního turnusu je uvedena v jeho popisu, který sestavil hlavní vedoucí. Tyto částky se od sebe liší v závislosti na tom, jak on celkovou situaci vyhodnotil.

Pro děti členů z. s. Malá Antiochia poskytujeme slevu Kč 200,- na dítě. Přihlášku do z. s. si můžete vyžádat na níže uvedených kontaktech. Členství dále umožňuje aktivně se podílet na veškerém dění kolem námi pořádaných táborů a činnosti Sdružení. Další slevy na tábory poskytuje nepravidelně např. VZP nebo snad i další zdravotní pojišťovny, v neposlední řadě lze se také obrátit s žádostí na Úřad práce nebo příslušnou OSSZ.

Cena tábora nezahrnuje dopravu účastníků na místo konání: dítě můžete přivézt sami, domluvit se s rodiči jiných dětí, v případě větší skupiny cestující hromadnou dopravou může děti (po vzájemné domluvě) doprovodit někdo z vedoucích.

Zálohu ve výši 500 Kč je třeba zaplatit do 20. června na účet č. 195 628 614 /0300 . Jako var. symbol uveďte rodné číslo dítěte (za více dětí stačí zálohu poslat jednou složenkou). Pokud by se následně vyskytl problém s účastí dítěte, sdělte nám to, prosím, co nejdříve předsedovi z. s. Po 30. červnu bude záloha vrácena jen ve zvlášť odůvodněných případech. Přihlašujte děti včas, aby bylo možné vyřídit pojištění. S vystavením faktury pro zaměstnavatele obraťte se rovněž na níže uvedený kontakt.

Pokud Vaše dítě přesahuje danou věkovou kategorii vybraného tábora, jeho účast konzultujte s jednotlivými hlavními vedoucími zodpovědnými za konkrétní turnus; od nich pak také můžete očekávat v průběhu června informace ohledně nástupu, seznam potřebných věcí a další podrobnosti.

Tábory 2020

Zde naleznete informace o aktuálních táborech. Po rozkliknutí tábora se vám zobrazí podrobné informace.

Pokud Vaše děti účast na táboře láká a vy jim to chcete umožnit, odešlete předběžnou přihlášku v popisu tábora. Poté vám bude dodatečně poslána závazná přihláška v papírové podobě, kterou vyplněnou odešlete vedoucímu tábora na uvedený email.

Vedoucí a táboroví asistenti se mohou přihlašovat v sekci Pro vedoucí. 

Uzávěrka přihlášek je 15. června 2020