O nás

Malá Antiochia je registrována jako zapsaný spolek od roku 2016, ale s pořádáním táborů máme více než dvacetileté zkušenosti.

Náš cíl

Naším hlavním cílem je pořádat křesťansky zaměřené tábory.Na těchto táborech se setkávají jak děti věřící, tak nevěřící. Je to obohacující pro všechny a není výjimkou, že vznikne pevné přátelství na mnoho let. Touto snahou navazujeme na odkaz společenství Antiochia, jež si zvolilo jako svou náplň vydávat svědectví o tom, jak žít víru v dnešní době. 

Jde nám o to, abychom rozmanitým způsobem pomáhali dětem a mládeži trávit volný čas a nenásilnou formou seznamovali je (příp. rozšiřovali a prohlubovali) s životem víry.

Největší úsilí věnujeme letním táborům pro děti školního věku, které jsou vedeny v křesťanském duchu. Tyto tábory probíhají na farách hlavně na Moravě, ale také v Čechách.
Naší snahou je udržovat kontakt s jednotlivými oblastmi nejen o letních prázdninách a v přípravě na ně; v tomto jsme však závislí na možnostech vedoucích a spolupracovníků. Za příznivých okolností probíhají tedy pro určité oblasti akce i během jarních či podzimních prázdnin; další možnosti jsou nárazové jednodenní akce.
Zkoumáme potřeby jednotlivých oblastí a vítáme i podněty "zvenčí": kdo pociťuje potřebu pomoci našeho o. s. při uspořádání akce, neváhejte nás kontaktovat! 

Historie

Malá Antiochia vznikla na základě zkušeností z prázdninových Antiochií pořádaných v křesťansky vlažnějších vesnicích, ve kterých se během prázdnin zabydlela křesťanská mládež, aby pomáhala potřebným lidem při práci a zaměstnávala děti, které se nudily; a takto přirozeně se snažila místním obyvatelům přiblížit Krista. Protože Antiochia dost často místa své působnosti mění, snaží se Malá Antiochia navázat na jejich činnost formou letních táborů. Na tábory nezveme jen děti, které byly nadšeny letní Antiochií, ale také ty, které Antiochia "nezachytila" a i když nejsou věřící, mají zájem něco s věřícími prožít. Právě proto jsou vítané i věřící děti, které tak mohou svědčit o Kristu jako malí misionáři.

Krátce po přelomu tisíciletí sílilo v užších kruzích vedoucích a spolupracovníků přesvědčení, že se vzniklou situací je nutno něco dělat: zkvalitnit tábory, "legalizovat" je, obnovit a prohloubit spolupráci s Antiochií.
V druhé polovině roku 2004 odstartovala série jednání a setkání, kdy se zvažovalo, zda vůbec pokračovat v Malé Antiochii; když ano, tak jak. Koncem roku vznikly Stanovy a byla podána žádost o registraci občanského sdružení, pod kterou se podepsali tři "zakládající členové": Jan Bleša, Vojtěch Hýbl, Pavel Jagoš.
Registrováni jako o. s. jsme byli ke 12. lednu 2005. V první řadě bylo nutno vytvořit základnu kvalifikovaných hlavních vedoucích a zdravotníků; je to stále ještě neuzavřený proces, ale vzhledem k tomu, že lidé "přicházejí a odcházejí", je třeba s tím počítat (že rok co rok budou noví lidé absolvovat patřičná školení). Se začátkem příprav na léto 2008 se můžeme však teď přece jen víc zaměřit na duchovní formaci jednotlivých členů týmu, k čemuž může sloužit také společenství FARKA na faře v Drahotuších u Hranic na Moravě. 

Naše přednosti

Uspořádali jsme přes 200 táborů
Dobrý kolektiv na táborech
Mnohaleté zkušenosti
Skvělá komunikace s rodiči